Evolutie en Gods goedheid Deel 1: De mens is sterfelijk geschapen Deel 2: Evolutie, lijden en pijn [volgt] Deel 3: Zelfbewustzijn en de oorsprong van de zonde [volgt]