1. ‘Liefde’ tijdens de Kerst-Lockdown

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, die 9 samen zijn de vrucht van de Geest. In de Kerst-Lockdown wil ik ze alle 9 langsgaan.

Liefde
Jezus zegt dat we onze vijanden lief moeten hebben. Dat is moeilijk. Daarom begint de cursus ‘liefhebben’, die Jezus geeft aan Petrus, bij kinderen. Bijna iedereen kan van een kind houden. Schattig, onschuldig, er zit zo weinig kwaad in. Ze zijn kwetsbaar, je kunt ze beschermen, omhelzen. Ze vertrouwen je, en hebben jou nodig. Wat je ze vertelt geloven ze. Dat helpt ons om hen lief te hebben.

Jezus leert ons om zelf te geloven als een kind. In zekere zin zijn we ook kinderen, hoeveel weten we nu echt? Hoeveel kunnen we nu echt? Wat snappen en begrijpen we? Soms voel je je onbegrepen in een grote wereld. Juist ook in moeilijke tijden. Het is niet gek om te geloven als een kind, dan gaat het over vertrouwen, het vertrouwen van een kind in de vader of moeder, op dezelfde manier vertrouwen op God.

God ziet ons als Zijn kinderen. Wij komen uit Hem voort, Hij heeft ons gemaakt en bedacht. Hij prikt door onze grote monden heen en begrijpt onze beperkingen. Hij begrijpt ook dat we ondanks onze beperkingen grip op de wereld willen, en juist daarom onszelf zo vaak overschreeuwen. Het zou te ver gaan om te zeggen dat God ons schattig vindt, daarvoor doen we teveel ernstige vormen van kwaad. Maar we kunnen ons iets voorstellen van Gods liefde voor ons, als we onze eigen liefde voor kinderen zien. Misschien niet voor elk kind, maar vaak toch wel voor kinderen die dicht bij je staan. Je neefjes en nichtjes, kinderen van je beste vrienden, kinderen van de kerk, misschien je eigen kinderen of kleinkinderen. Liefde, ondanks dat ze vaak ongehoorzaam en ondeugend zijn. Soms zelfs (een beetje) terwijl ze het zijn.

Volwassenen zijn niks anders dan grote kinderen. Kijk maar eens naar jezelf, hoe vaak zit je vol twijfel, eenzaamheid, zit je niet lekker in je vel, en reageer je verkeerd? Achteraf denk je dan: ‘had ik maar’. Soms duw je heel lang de werkelijkheid weg en hou je je vast aan schijnzekerheden, en wat schaam je je dan als je er later op terugkijkt. Eerlijk is eerlijk, we zijn wel volwassen geworden, maar het kind zit nog diep in ons. Logisch ook, er is zoveel dat we niet weten, niet begrijpen, niet kunnen bevatten.
Het is niet erg anders met anderen dan wijzelf, ook zij zitten zo in elkaar. Wel op een andere manier dan jij, maar toch zie je als je goed kijkt het kind in hen. Op die manier is het niet moeilijk om hen lief te hebben.

Dat geldt ook voor hen die nu hun kont tegen de krib gooien, grote woorden gebruiken, niemand behalve henzelf vertrouwen. Ook in hen zit een kind, een kind dat alleen is, zich zorgen maakt om het inkomen, huilt omdat ze ouders of kleinkinderen niet meer kunnen zien, bangemaakt vroeger met verhalen over apocalypsen. Verdriet omdat toekomstverwachtingen niet uitkomen, plannen doorkruisd worden, er onbegrip is voor maatregelen en regels. Kijk verder dan de harde buitenkant om het kind te zien. Voel iets van de liefde die Jezus voor de schare heeft. Ze zijn als schapen zonder kudde. Dat is geen paternalistische liefde, maar liefde waarin je het kind in jezelf naast het kind in die ander zet.
Die liefde geldt natuurlijk ook voor mensen die meer gezag en macht hebben. Ze moeten beslissingen nemen met zo weinig kennis en zoveel onzekerheden. Ze staan onder druk, een grote verantwoordelijkheid rust op hen. Daar gaan ze niet altijd goed mee om, en ook zij kunnen zich overschreeuwen. Er zit een kind in, heb ze lief.

Liefde voor je naaste is ook liefde voor jezelf. Het scheelt zoveel boosheid, irritatie, ongeduld en woede, als we onze naaste lief kunnen hebben. Liefde om er voor die ander te zijn, hun eenzaamheid op te heffen, de verantwoordelijkheid te delen, ze op te vangen als ze vallen, de druk te verlichten, hun kennis te verbreden en samen meer te begrijpen. Liefde is een vrucht van de Geest! Bidt erom.


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Reacties