19 (bijbelse) vragen aan tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers in de kerk.

“Kunnen we niet beter Christus verkondigen dan discussiëren over de plaats van de vrouw in de kerk?” Behoudende christenen stellen me die vraag regelmatig. Ze hebben gelijk, het beste stoppen we de discussie direct, stellen we vrouwen aan als ambtsdragers, en gaan we het in de Kerk weer over het Evangelie hebben. Maar als je dat antwoordt komt de discussie toch weer op gang en blijkt het gesprek toch geen zonde van de tijd te zijn. Gelukkig overigens, want elke goed gesprek over de Bijbel is tot zegen.

In de discussie spelen onder andere twee visies. De ene gelooft dat man en vrouw samen geroepen zijn om in het ambt Christus te representeren. De andere ziet elk een eigen rol hebben in de Kerk, waarbij alleen de man de ambten kan bekleden. Het is goed dat beide visies tegen het licht van de Bijbel gehouden worden. Bij de visie die gelooft dat ook vrouwen geroepen zijn tot het ambt gebeurt dat regelmatig, en over die kritiek denk ik graag na, en probeer ik als ‘voorstander’ rekenschap af te leggen. Maar ook tegenstanders van de vrouw op de kansel hebben vragen te beantwoorden. Een aantal van die vragen wil ik hier stellen. Het kan best zijn dat niet elke vraag relevant is voor elke tegenstander, want niet alle behoudende christenen gebruiken dezelfde overwegingen. Deze vragen zijn geen pleidooi vóór gelijke posities, zelfs als je ze geen van allen kunt beantwoorden betekent dat nog niet dat de andere visie automatisch de juiste is. Die zal op haar eigen inhoud beoordeeld moeten worden.

Daarom de onderstaande vragen, puur om de behoudende visie tegen het licht van de Bijbel te houden. Want alleen het goede moet behouden worden, voor de rest geldt dat de kerk gereformeerd is omdat zij gereformeerd moet worden.

Lees via deze link alle 19 vragen op cvandaag

 

Reacties