2. ‘Blijdschap’ tijdens de Kerst-Lockdown?

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, die 9 samen zijn de vrucht van de Geest. In de Kerst-Lockdown wil ik ze alle 9 langsgaan.

Blijdschap
Heb je de video gezien van “O kom, o kom Immanuël“, een lied van eenheid in de tijd van de Corona-crisis? “Wees blij, wees blij! Oh Israël!” wordt er gezongen. Een oproep om blij te zijn. Bijna irritant in tijden van grote crisis. Vlak voor de feestdagen gaat het land op slot, mogen we geen bezoek ontvangen, sluiten de winkels. Mensen raken hun baan kwijt, ondernemers verliezen hun omzet en krijgen in plaats van feestdagen, weken van zorg. Niet met elkaar in de warmte, maar ieder voor zich. Waarom ‘wees blij’?

Gelukkig is blijdschap de vrucht van de Geest, en geen opdracht. Paulus roept ons niet op om blij te zijn, maar belooft dat als je ‘wandelt met de Geest’ je blijdschap zult voortbrengen. Als je nu niet blij kunt zijn hoef je je niet te schamen. Misschien is het een verre gedachte, de hoop dat we straks weer blij kunnen zijn. Als de onzekerheid voorbij is, het virus onder controle lijkt te komen, als we kunnen stoppen elkaar van alles kwalijk te nemen. Beeld het je eens in hoe het zal zijn als je straks weer blij kunt zijn!
Vanmiddag chatte ik met een collega uit India. Ze zit al sinds het begin van de crisis in lockdown in haar appartementje in Chennai. Samen met haar kinderen. Ze mogen letterlijk al maanden lang niet naar buiten. Toen dacht ik nog: daar ga ik vanavond over schrijven, want vergeleken met haar situatie mogen wij toch wel blij zijn. Maar zo werkt het niet. We zijn verdrietig en bezorgd omdat we zelf zoveel kwijt geraakt zijn, dat wordt niet beter omdat anderen het erger hebben. Daar hoeven we ons ook niet voor te schamen. Het kan ons helpen om het eigen leed een beetje te relativeren, maar de ellende van de één mogen we nooit wegstrepen tegen de ellende van de ander. Het eigen verlies, het eigen verdriet staat op zichzelf. Schaam je niet voor je verdriet. Wees verdrietig als je bedrijf ten gronde gaat. Huil omdat je het Kerstfeest niet samen met je geliefden kunt vieren. Wees somber over wat je verloor.

“Verlos Uw volk, Uw Israël, herstel het van ellende weer!” zingt het lied. Wij zijn Israël niet, maar de Verlosser van Israël bleek ook onze Verlosser te zijn! We verwachtten Hem niet, maar Hij kwam toch. Verlos ons uit onze ellende Heer! En dan pas volgt dat “Wees blij!” want “Hij is nabij, Immanuël!”
Immanuël betekent “God met ons”. Jezus kwam niet om de onderdrukkende Romeinen uit Israël te verjagen. De meningen over wie ons onderdrukt verschillen, maar wie het ook is, denk niet dat Jezus het nu op gaat lossen. Hij komt wel naar ons toe: God met ons! God komt, in Jezus Christus, naast ons zitten op de bank tijdens de lockdown. Hou maar een stoel voor Hem vrij tijdens het feestmaal. Plek genoeg daarvoor, helaas. Laat de leegte maar zien, een lege stoel voor de mensen die je mist. En tegelijk laat die lege stoel zien dat Hij eraan komt! Hij is nabij, Hij is erbij!

Het wordt beter! De Corona-crisis zal voorbij gaan, en daar voorbij komt Jezus Christus terug om vrede op aarde te brengen. Hou dat perspectief vast. Denk alvast vooruit aan het moment waarop je weer blij kunt zijn. Wandel met de Geest, dan geeft Hij je nu al iets van die blijdschap. Verlang ernaar en kijk er naar uit, ooit word je weer blij!


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Reacties