“Zet pastoraat rondom homoseksualiteit in de hervormd-gereformeerde kerken expliciet op de agenda.” Zo pleiten Jan Hoek, Ad Prosman, Piet Vergunst en Herman van Wijngaarden in een open brief