Om het gesprek over vrouw en ambt te blijven stimuleren stellen Buijten & Schipperheijn Motief en Robert Plomp het in 2021 verschenen boek Geschapen om te regeren gratis