Zelfreflectie en -kritiek zijn essentieel voor zowel kerk als theologie. Preken voor eigen parochie helpt niemand verder. Diversiteit op de kansel is nodig om uitdagingen zoals dalende studentenaantallen