5. ‘Vriendelijkheid’, een vrucht van de Geest in de Kerst-lockdown

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, die 9 samen zijn de vrucht van de Geest. In de Kerst-Lockdown wil ik ze alle 9 langsgaan.

Vriendelijkheid
“Want Hij (God) is goedertieren (vriendelijk) over de ondankbaren en slechten”
Lukas (6:35b) gebruikt het woord ‘vriendelijkheid’ om God te kenmerken. Goedertierenheid/vriendelijkheid is een eigenschap die je in de Bijbel laat zien tegenover mensen die het niet verdienen. “Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen.” schrijft Lukas in hetzelfde vers. Als Paulus in Romeinen 3 schrijft dat niemand goed doet, zelfs niet één, gebruikt hij hetzelfde woord. Een hyperbool natuurlijk, maar het schetst duidelijk dat wij kwaad het liefst met kwaad beantwoorden. Met vriendelijkheid reageren op onrecht zit niet in onze genen.

Maar De Heilige Geest geeft het aan ons als een vrucht! Als we dicht bij God blijven gaan we deze onverdiende vriendelijkheid steeds meer als vanzelf uitdelen. Dat kan een eenzame vriendelijkheid zijn, want vaak krijgen we van elkaar zelfs geen erkenning of vriendelijkheid als we zelf iets goeds deden. Stank voor dank doet niet alleen pijn omdat het stinkt, maar vooral omdat het goede dat we doen niet erkend wordt. Als je je inzet voor iemand gaat het je meestal niet om de beloning, maar het is wel fijn als je integere bedoelingen gezien worden. Maar we zien zo vaak alleen onszelf.

De vriendelijkheid kan dus als tweetrapsraket komen. Een goed woord zeggen als iemand je iets aandoet is vaak een stap te ver, dat is de vrucht die je gegeven moet worden. Maar die eerste stap kunnen we wel zetten, de mensen om ons heen zien, en hun goede bedoelingen, en hen daarvoor bedanken en erkennen. Je vijanden lief hebben is een zware opgave, we kunnen beginnen met vriendelijkheid voor de mensen die onze vijanden niet zijn. We mogen ook oog hebben voor Gods goedheid voor ons, Hij is mild voor ons. “Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” leert Jezus ons bidden in antwoord op Gods vergiffenis voor ons. Gods vriendelijkheid en onze vriendelijkheid horen bij elkaar, zoals onze genade uit Gods genade voortkomt als de vrucht van de Geest.

In de lockdown wordt er veel van ons gevraagd en nog meer van ons afgenomen. Soms krijgen we kritiek van de massa in reactie op onze goede bedoelingen. Argwaan en wantrouwen heersen, maar laat ze niet heersen over ons. Vriendelijkheid in deze periode, voor mensen die het wel, en voor mensen die het niet verdienen, geeft een beetje licht in de duisternis. Wees mild!


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Reacties