6. ‘Goedheid’ en de Kerst-lockdown

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, die 9 samen zijn de vrucht van de Geest. In de Kerst-Lockdown wil ik ze alle 9 langsgaan.

Goedheid
In de kerk gaat het weleens over ‘goede werken’. Dan doe je iets goeds, bijvoorbeeld in tijden van crisis door een ander te helpen. Het ‘goede’ zegt dan iets over wat je doet. Je kunt goed doen, en je kunt kwaad doen. En daar zitten nog vele grijstinten tussen: een beetje helpen, een klusje afraffelen, of de goedkoopste oplossing kiezen.

De goedheid van Galaten 5 is een uniek christelijk woord dat buiten de Bijbel en de kerkelijke geschriften niet voorkomt. Het heeft van het bijvoegelijk naamwoord ‘goed’ een zelfstandig naamwoord gemaakt. Daardoor is goed iets in zichzelf geworden. Twee keer noemt Paulus deze goedheid een vrucht van de Geest, één keer spreekt hij de overtuiging uit dat we vol goedheid zijn, en als laatste noemt hij de goedheid van God.

De Heilige Geest geeft ons geen goede daden of dingen, maar geeft ons de goedheid zelf, de goedheid die van God is. Op die manier wordt je zelf een beetje dat bijvoegelijke naamwoord. Je kent wel van die mensen van wie je weet dat ze betrouwbaar zijn, dat je vraag bij hen in goede handen is, dat ze zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf maken. De goedheid van de Heilige Geest kleeft aan hen.

Dat brengt ons weer dichtbij Gods goedheid, want dat is de reden dat we op Hem vertrouwen. Hij is bij uitstek de Persoon bij wie gelovigen zich in veilige handen voelen. Geloven is vertrouwen, we vertrouwen Hem volledig. Sommigen hebben dat geloofsvertrouwen niet. Ze zien het kwaad en de ellende op de aarde en kunnen niet geloven dat God de goedheid zelf is. Vaak gaat dat samen met ontreddering omdat er dan niemand meer is om naartoe te vluchten. Vooral niet als je ook het vertrouwen in jezelf verloren bent.

Als mensen niet op God durven te vertrouwen kunnen we als christenen, als Kerk van Christus, toch iets van Zijn goedheid laten zien aan hen. Niet in dat overweldigende grote, door vrede op aarde te brengen, alle depressies te genezen, of alle vluchtelingen thuis te brengen. Wel in het klein, door voor iemand betrouwbaar, integer, en goed te zijn. Als christenen gaat dat vaak mis. Als we onze zonden belijden mogen we daarover nadenken: Hoe goed was ik vandaag voor de mensen die mij nodig hadden? Wat heb ik vandaag van Gods goedheid laten zien? Dat is de reden dat goedheid een vrucht van de Geest is. Het is Zijn priesterlijke goedheid die mensen helpt en de brug naar God slaat.


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Reacties