7. ‘Vertrouwen’ ondanks de Lockdown

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, die 9 samen zijn de vrucht van de Geest. Tijdens de Lockdown wil ik ze alle 9 langsgaan.

Vertrouwen
Het Griekse woord pistis vertalen we meestal met geloof. Het is het woord dat maakt wat we zijn: gelovigen. Zelf vertaal ik het liever met vertrouwen. Het gaat niet om geloven dat… het gaat regenen, …God bestaat, of …Jezus de Verlosser is. Het is geen geloof dat bepaalde feiten of verwachtingen werkelijkheid zijn. We vertrouwen… dat ons leven veilig is bij Jezus Christus, …dat God dankzij Jezus ons genadig is, …dat een leven achter Jezus ons en onze naasten gelukkiger maakt, dat Hij ónze Verlosser is. We geloven niet alleen dat God bestaat, want dat doen de duivelen ook, schrijft Jakobus, en zij ‘sidderen’. We vertrouwen dat Jezus het is die ons leven waarde, toekomst en inhoud geeft. Het woord geloven bedóelt trouwens precies hetzelfde. Toen André Hazes “Zij gelooft in mij” zong, betekende dat ook niet dat zij er van overtuigd was dat Hazes bestond. Nee, ze geloofde in een leven met Hazes.

Vertrouwen staat tegenover angst. Wie in vertrouwen leeft raakt niet zomaar van slag. Hemel en aarde kunnen vergaan, God doet wat Hij belooft heeft. Vertrouwen is een vrucht van de Geest. Het tekent je hele leven en geeft je rust en vrede. Wie zijn vertrouwen in God verliest kan het vertrouwen in alles verliezen. Dan sta je er alleen voor en is elke ander een mogelijke vijand. Een leven van wantrouwen volgt. In deze crisistijd zien we het wantrouwen groeien. Sommige mensen gaan alles wantrouwen, het leven wordt een strijd tegen windmolens, er staan schaduwen achter elke boom. Ook hier is vertrouwen een vrucht van de Geest. God moet het je geven dat we ook op elkaar kunnen vertrouwen. Een gebroken vertrouwen dat regelmatig wordt beschaamd, maar zonder de ander zijn we maar alleen.

In de Bijbel lezen we profetieën over een toekomst waarin kwade machten losgeslagen raken. Een inktzwart beeld van de mens die is overgeleverd aan het kwaad in zichzelf. Een profetie die al uitkwam bij de val van Jeruzalem in 70 na Christus, bij de Armeense genocide, de Holocaust, de strijd tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, bij de talloze zwerfkinderen in India die dagelijks worden ontvoerd, misbruikt en verhandeld. Wat brengt de toekomst ons nog meer, wanneer komt ons kwaad tot haar volledige volheid?
Maar die bijbelse profetieën zijn niet zwartgallig, ze staan in het licht van geloof en vertrouwen! “In dit alles zijn we meer dan overwinnaars!” schrijft Paulus. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” De dood en het leven niet, engelen en overheden niet, krachten en machten niet, nu niet en in de toekomst, niet kan ons scheiden van de liefde van onze Heer Jezus!

Heb vertrouwen, ook tijdens de crisis. En als je dat vertrouwen kwijtgeraakt bent in de wereld om je heen, wat volledig te begrijpen is, zoek er dan naar. Zoek God! Laat je niet van de wijs brengen, zelfs als alle complotten waar zouden zijn, zelfs als ons leven op het spel staat, zelfs als er duistere plannen gesmeed zouden worden, ook dan zijn we veilig in Zijn armen! Vraag daarom niet of al die mensen en hun plannen wel betrouwbaar zijn, maar zaai zelf geen verwarring en wees zelf betrouwbaar voor anderen. Wees een vrucht van de Geest.


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Reacties