8. Zachtmoedigheid in de crisis


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, die 9 samen zijn de vrucht van d
e Geest. Tijdens de Lockdown wil ik ze alle 9 langsgaan.

Mildheid
De vruchten ‘vriendelijkheid’ en ‘zachtmoedigheid’ lijken op elkaar, toch is er een belangrijk verschil. Vriendelijkheid gaat over de manier waarop je met de ander als persoon omgaat. Zachtmoedigheid is de houding die je hebt tegenover haar of zijn fouten. Beoordelen we die streng, of zijn we mild? Het lijkt op de rechter die rekening houdt met verzachtende omstandigheden. Voor een slachtoffer is dat moeilijk te aanvaarden. Als een geliefde is vermoord is het bijna onmogelijk om je in te leven in de dader. Maar gelukkig is zachtmodigheid of mildheid geen opdracht. God legt het niet aan ons op. We hoeven ons niet schuldig te voelen als het ons niet lukt om zachtmoedig en mild te zijn richting onze schuldenaren. Het is een vrucht van de Geest. We krijgen het.

Zachtmoedigheid begint bij de kleine dingen. Mild zijn over de domme, irritante, of ondoordachte daden van onze naasten die ons niet erg hard raken. In deze Corona-tijd kan je dan denken aan de moeilijke omstandigheden waarin iemand zich bevindt dankzij de pandemie of de maatregelen. Als we elkaar interpreteren, zoeken we dan de meest shockerende mogelijke betekenis van zijn woorden, of geloven we dat de ander het niet zo ernstig bedoelt als we denken?

Mildheid is een vrucht van de Geest omdat het past bij het leven als christen. Heb je je weleens in God verplaatst, als Hij kijkt naar ons? Hoe interpreteert God ons? Hoe oordeelt Hij over ons? Kiest God voor het harde oordeel of is Hij mild en genadig? Jezus vraagt om vergeving voor zijn beulen, omdat ze niet weten wat zij doen. Dat is mildheid in de praktijk op het hoogste niveau. Je moordenaars zien als mensen die het nu eenmaal niet begrijpen.
Een milde houding betekent niet dat die ander niet schuldig is. De ander verdient jouw mildheid niet. Zachtmoedigheid betekent niet dat je een ander niet terecht kan wijzen als dat nodig is. Jezus en Paulus spraken de farizeeën en de judaïsten ook scherp aan. Soms is duidelijkheid ook een manier om de ander te kunnen bereiken en te helpen veranderen. Mild voor de persoon terwijl je haar of zijn daden afwijst. Zachtmoedigheid voorkomt dat je iemand afschrijft vanwege wat die persoon doet.

Een milde houding helpt niet alleen je naaste, maar ook jezelf. Het scheelt veel frustratie, stress en irritatie als je de daden van de ander vanuit liefde bekijkt. Daarom spreekt de Bijbel in één adem over de liefde voor je naaste en de liefde voor jezelf.
Je mag ook mild zijn voor jezelf. Niet om je eigen kwaad te bagatelliseren, maar wel om elke keer opnieuw te beginnen. Zondaar zijn is een oordeel, maar het is ook een reële manier om jezelf te zien. Verwacht niet teveel van jezelf, je bent gebroken. Dat erkennen is capituleren voor God, dat is niet zwaar, het is heerlijk. Toegeven dat je beperkt bent in je doen en laten, je spreken en je zwijgen, je bedoelingen en je plannen. Zonde is geen zwaar onderwerp, en mildheid is geen zoetsappige opgaven. Ze horen bij de kern van het christelijke leven.


Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Reacties