Afwijzing homohuwelijk is een vorm van Onanie

Soap
In het gezin van Juda, de zoon van Jakob, speelde zich één van de grootste soaps uit de Bijbel af. Juda had 3 zoons: Er, Onan en Sela. De oudste was voorbestemd om voorvader van de Messias te worden. Zijn vader Juda arrangeerde een huwelijk voor hem met Tamar. Maar Er was een slecht man, en God doodde hem voordat hij een zoon verwekt had. Komt er een kink in de kabel van Gods heilsplan?

Zwagerhuwelijk
In die tijd hadden de heidenen daar een oplossing voor; het leviraatshuwelijk. Als je broer stierf zonder nakomelingen, dan verwekte zijn oudste broer een zoon voor hem bij zijn weduwe. Dat kind zou dan door het leven gaan als de zoon van de overleden broer, al zijn bezittingen erven, en voor zijn moeder zorgen. Erfrecht en sociale zekerheid in één. Dit gebruik zal later zelfs in de wet worden opgenomen, met dat verschil dat Mozes het toepast op een nog thuiswonende (ongetrouwde) broer, die niet alleen een kind verwekt, maar ook daadwerkelijk trouwt met zijn schoonzus.

Verspilling
Bij Tamar ging het nog op de oude manier. Vader Juda draagt zijn 2e zoon, Onan, op een kind te verwekken bij Tamar, namens zijn broer. Er is geen sprake van een huwelijk, en het is zelfs mogelijk dat Onan al getrouwd was. Onan heeft er dan ook helemaal geen zin in. Tenminste, hij heeft wel zin in de seks, maar niet in het verwekken van een kind voor zijn broer, dus doet hij coïtus interruptus zodat hij Tamar niet kan bevruchten.
God is woedend. Onan weigert zijn rol te spelen in de realisering van het heilsplan. Kennelijk wil God dat de weg naar de Messias door de lokale huwelijkspraktijk van die tijd loopt, en niet via de voor ons voor de hand liggende weg van Onan en zijn eigen vrouw. Dat is bijzonder, want later, in Leviticus 18 en 20 (Nota Bene!) wordt (schijnbaar) het hebben van seks met de vrouw van je broer in algemene woorden als gruwelijke zonde benoemd. Kennelijk is de context voor Leviticus 18 toch van belang, want bij Tamar en Onan past God het niet toe. God wil de cultuur van die tijd gebruiken, en is woedend dat Onan hem dwarsboomt. Daarom doodt God Onan.

Checklist
Die lokale huwelijksgebruiken werden voor het plan van God consequent ingezet. Abraham werd vader van alle gelovigen door volgens lokaal gebruik een kind te verwekken bij zijn halfzus. Voor Izak arrangeerde Abraham, volgens de gewoonte van die tijd, een huwelijk met zijn nicht, dat seksueel voltrokken werd op de eerste date. In Jakob legde God de basis voor de 12 stammen van Israël door hem 12 zonen te laten verwekken bij 2 vrouwen (die ook elkaars zus waren) en 2 bijvrouwen. En nu bij Juda vindt stap 4 van de omarming van de lokale huwelijksgewoonten plaats in de lange weg naar Jezus Christus.

Het lijkt wel alsof het verbodslijstje van Leviticus 18 wordt afvinkt:
– Huwelijk met halfzus (vers 11): check
– polygaam huwelijk met 2 zussen (vers 18): check
– kind verwekken bij vrouw van je broer (vers 16): check

Als het homohuwelijk toen al bestaan zou hebben zou het niet vreemd zijn geweest als de adoptiekinderen uit zo’n relatie ook deel uitgemaakt zouden hebben van de stamboom van de Christus (vers 22: check). Los van de vraag wat je vindt van een leviraatshuwelijk, een broer/zus-huwelijk of een ‘homo’huwelijk, het waren of zijn maatschappelijk geaccepteerde relatievormen met wettelijk gezag. Het lijkt eenvoudig om de verboden van Leviticus 18 uit hun verband te rukken, en algemeen van toepassing te verklaren. Maar de stamboom van Jezus Christus laat zien dat er voor God een groot onderscheid is tussen maatschappelijk geaccepteerde huwelijksvormen, en decadente, door afgoderij besmette seksuele uitspattingen.

Onanie
Als Kerk van de Messias hebben wij de opdracht om zijn Goede Nieuws uit te dragen en voor te leven in de wereld om ons heen. Dat moeten we doen we in de taal van onze tijd, en net als Onan met behulp van de bijbehorende maatschappelijke gebruiken. Eén daarvan is het homohuwelijk. Zoals het Leviraatshuwelijk recht deed aan de sociale positie van de weduwe, zo doet in onze tijd de openstelling van het opengestelde huwelijk recht aan homo’s.
Dan moeten wij niet zijn zoals Onan, die geen boodschap had het recht van zijn tijd. Hij wilde wel de lusten, maar niet de lasten van zijn eigen cultuur. Op die manier werkte hij, onbedoeld misschien, de voortgang van het Evangelie tegen. Onanie is de weigering om het zaad van het Evangelie te zaaien in de akker van je eigen tijd. Het is het sluiten van de ramen en de deuren, en het ophalen van je neus voor de gebruiken van je tijd. Het is een vorm van navelstaren waarbij je volhoudt aan je eigen gelijk, een moralistische vorm van zelfbevrediging.

Het verhaal met Tamar is nog niet klaar. Juda durfde het niet aan om haar met zijn 3e zoon te laten trouwen. Daarom nam Tamar het recht in eigen hand. Ze verkleedt zich als prostituee, en verleidt Juda. Hij is dronken en herkent haar niet, en verwekt zo alsnog een stamhouder bij zijn schoondochter. Daarmee vervolgde God zijn weg naar de Messias, en kwam Tamar volgens de Bijbel in haar recht te staan! Leviticus 18 vers 15: check.

—–
Update:
Reactie: “Ja, zeg, straks ga je nog beweren dat God zelfs kindoffers (leviticus 18:21) wil inzetten om het Evangelie verder te brengen!”
Johannes 3:16 – check

Lees voor meer achtergrond bij dit blog het boek van dezelfde auteur: Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Nederlander met de Nederlanders, Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders
Reacties