Christenen en politiek: 2. Visie en (eigen) belangen

Christenen en politiek
1. Christelijke politiek is misbruik van Gods naam
2. Visie en (eigen) belangen
3. Wees niet bang en bouw een brug
4. “Weg met de vrijheid van religie”
5. Scheiding geloof en staat betekent einde rechtsstaat
6. Gehoorzaam je God of de overheid?
—————————

Belangen
Als tienerleider leidde ik ooit een debatavond. Bij de laatste ronde stonden twee slimme, verbaal sterke meiden tegenover twee meer verlegen, teruggetrokken tieners. Omdat de beste debaters ook nog eens het eenvoudigste standpunt mochten verdedigen (zoiets als ‘roken is slecht’), stonden hun opponenten er wat ongelukkig, bedremmeld bij. Daarom stak ik hen een handje toe, en gaf ik hen een paar voorzetjes om de discussie weer een beetje gelijk te trekken. Dat lukte, waardoor de twee verliezende tieners weer wat zelfvertrouwen kregen. Het assertieve tweetal was echter furieus, ze vonden me oneerlijk, gemeen, en had me er niet mee moeten bemoeien als neutrale spelleider.
Een overheid moet verschillende belangen tegen elkaar afwegen, oog houden voor de zwakken in de maatschappij, en zorg dragen dat recht en eerlijkheid overeind blijven staan. Dat vergt wijsheid, inzicht, lef en passie. Helaas vaak ook een keuze daartussen.

Afwegen
Als wij gaan stemmen zijn we allemaal even de overheid. Welk belang gaan wij op dat moment dienen? Letten we dan enkel op het recht, bijvoorbeeld dat geld het eigendom is van mensen die het verdiend hebben? Of zijn we ook barmhartig, en letten we op de zwakkeren, geven we ze een duwtje, en laten we de sterkeren daar aan meebetalen? Het afwegen van belangen is een kunst op zich. Een goede overheid laat zich niet leiden door persoonlijke voorkeuren. Een echte leider laat zich niet emotioneel meeslepen door het verhaal van de ene burger, terwijl de ander hem koud laat. Helaas kan niet altijd ieders belang gediend worden. Er moeten keuzes worden gemaakt. Welke keuze maken wij in het stemhokje? Letten wij allereerst op ons eigen belang? Stemmen we met onze eigen portemonnee? Of proberen we de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen?

Visie
Toen ik die twee tieners een duwtje in de rug gaf, had dat zomaar verkeerd af kunnen lopen. Misschien zouden de andere jongeren daardoor wel een hekel aan hen krijgen. Misschien zouden sommigen gedemotiveerd raken. Als bij elk spel de leiding er voor zorgt dat iedereen gelijk eindigt, waarom zou je dan nog je best doen?
Daarom moet je als leiding goed doordacht te werk gaan. Je moet visie hebben. Niet zomaar telkens ad hoc beslissen vanuit je onderbuik. Politiek bedrijven is visie hebben. Dezelfde idealen kunnen soms op verschillende manieren bereikt worden. Je kunt een hongerige een vis geven, maar ook een hengel, of uitleggen hoe hij een hengel kan maken. Goed bedoelde besluiten kunnen op onverwachte gebieden ongewenste gevolgen hebben.
Visies verschillen daarom sterk van elkaar, dat wil nog niet zeggen dat een totaal andere visie dan je eigen visie kwaadaardig of slecht is. Iedereen die zijn democratische taak uitvoert moet zich daarvan bewust zijn. Dat geldt zeker ook voor christenen. Ga met visie te werk, niet met korte termijn plannen. Als je daar geen talent voor hebt, geef je stem dan aan een bekwaam politicus die je vertrouwt. Let daarbij vooral op wat hij of zij zelf voor visie heeft, niet hoe goed hij die van een ander af kan breken. Visie gaat ook vooraf aan standpunten. Wees ook mild richting mensen met een andere visie. Voel je niet beter. Bedenkt liever of die andere insteek, dat andere belang, misschien problemen aantoont in je eigen overtuigingen.

Fouten
Hadden die boze meiden gelijk? Echt eerlijk was het niet wat ik deed. Wel barmhartig of liefdevol richting hun opponenten, maar niet richting hen. Iedereen die ooit leiding heeft gegeven weet hoe lastig het soms is om een situatie in te schatten. Dan kan je zomaar de verkeerde keuze maken, en dat kan je goed kwalijk genomen worden. Juist voor christenen, die erkennen dat elke mens fouten maakt, is het belangrijk om onze politici niet af te branden omdat ze, naar onze mening, fouten maken. Hou ook altijd de optie open dat je het besluit zelf niet helemaal begrijpt.
Vanuit de Bijbel kan ik geen handleiding ‘politiek bedrijven voor christenen’ halen. Wel leert de Bijbel me om mijn werk goed te doen en mijn verantwoordelijkheid te nemen. Als christen betekent dat dat ik op een overwogen manier te werk ga bij het bepalen van mijn stem. Concreet door niet op mijn eigen belang te stemmen, maar op die partij die naar mijn mening het algemeen belang, en het belang van al die verschillende mensen en groepen, het beste dient, vanuit een goede visie.

Compromissen
Door kennis van onze eigen gebreken kijken we liefdevol naar onze naaste die anders kiest. Het is beter dat we proberen iets van hun visie te leren, dan dat we die verafschuwen of haten. De fouten van de ander nemen we niet voor lief, maar we blijven wel liefdevol. Onze naaste is allereerst die politicus van die andere partij, die brokkenpiloot, die belangenbehartiger van andere groepen dan de mijne. Naastenliefde is onverwacht, het is de Samaritaan die een Jood helpt, een PvdA’er die naast die VVD’er gaat zitten. Dat is de mooiste vorm van politiek bedrijven: samenwerken, juist als je het oneens bent. Laten we onze verbetenheid, ontevredenheid, haat, emoties, woede, verongelijktheid, en superioriteitsgevoelens thuislaten als we gaan stemmen. Laten we weloverwogen en bescheiden kiezen op basis van die visie die naar ons beste weten iedereen in het land het beste dient. Laten we nadat we gekozen hebben de intentie hebben om samen te werken met zij die een andere keuze maakten. Compromissen sluiten is de politieke vorm van je naaste liefhebben als jezelf!

—————————
Christenen en politiek
1. Christelijke politiek is misbruik van Gods naam
2. Visie en (eigen) belangen
3. Wees niet bang en bouw een brug
4. “Weg met de vrijheid van religie”
5. Scheiding geloof en staat betekent einde rechtsstaat
6. Gehoorzaam je God of de overheid?

Reacties