De Bijbel als godsbewijs

De Bijbel is met afstand het meest intrigerende en diepgravende boek ooit geschreven. Voor joden en christenen allereerst omdat het de boodschap van God bevat, en openbaart wie Hij is. Maar zelfs als je niet gelooft in de God van de Bijbel, geeft de inhoud van bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van Genesis al genoeg reden om te geloven dat je iets heel bijzonders in handen hebt. De Bijbel kun je ook zien als een godsbewijs.

Het begint direct in Genesis 1. In een wereld die vol is van goden en scheppingsverhalen, is de passage over de schepping in 6 dagen uniek. God wordt hier Elohim genoemd, wat eigenlijk ‘goden’ betekent, een meervoud dus. Maar de werkwoorden die Zijn handelen uitdrukken staan in het enkelvoud: “In het begin schiep Goden..”
In een wereld waar de goden altijd in meervoud aanwezig zijn, maar in enkelvoud handelen, is de God van Genesis beide niet. Hij is niet monotheïstisch en ook niet polytheïstisch, Hij is God. Hij is van een totaal andere orde. Dat blijkt ook uit het vervolg van de schepping. God is geen onderdeel van de schepping die hij maakt. Hij woont niet op een hoge berg, Hij schuilt niet achter de donderwolk, Hij vliegt de zon niet door de hemelboog, zoals de goden van de heidenen. Hij is wel aanwezig in Zijn schepping, maar er geen onderdeel van. God is als de architect die het huis dat hij ontwierp wel kan bezoeken, maar hij heeft het huis niet nodig om te bestaan, hij woont er niet in.

Lees de volledige column op cvandaag

Reacties