eBook ‘Geschapen om te regeren’ nu gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik

In april 2021 publiceerde Robert Plomp zijn boek Geschapen om te regeren, in gesprek over vrouw en ambt. Hierin bespreekt hij de overwegingen om de ambten gesloten te houden voor vrouwen, aan de hand van twee brochures van de Gereformeerde Bond.
Het boek leidde tot het beoogde doel: het bevorderen van het gesprek tussen de verschillende visies over de invulling van de ambten, zowel binnen als buiten de Gereformeerde Bond. Nu, één jaar later, verschijnt het ook als eBook in pdf-formaat.

Om dit gesprek te blijven stimuleren stellen Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief en Robert Plomp dit eBook gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Voor kerkenraden, kringen, verenigingen of andere groepen die in gesprek willen over de plaats van de vrouw in kerk en ambt is het eBook verkrijgbaar in de webshop van Buijten & Schipperheijn Motief voor €2,90.

Het papieren boek is daar verkrijgbaar voor €9,90.

Het gratis eBook kunt u hier downloaden.

Reacties