Een goed, Bijbels verhaal over seks

Serie: Christenen en seks
Inleiding: Een goed, bijbels verhaal over seks
1. Begeren en fantaseren
2. Dungeons & Dragons
3. Zelfbevrediging
4. Porno
5. Seks en het huwelijk (volgt…)
6. Seks voor het huwelijk (volgt…)
7. Seks na het huwelijk (volgt…)
————————————————————–

Inleiding: Een goed, bijbels verhaal over seks

sexinthechurch

Bijna niemand
Toen ik jeugdouderling was hielden we een enquête onder de oudere jeugd over seks. Omdat het intieme vragen betrof beloofden we dat de resultaten niet gepubliceerd zouden worden. Het enige dat ik er daarom over kwijt wil is dat de vraag of je wat aan de kerk had gehad bij je seksuele vorming, door bijna niemand positief beantwoord werd. En dan is het echt niet zo dat onze gemeente een of andere strakke ‘niks mag, alles is vies’ houding had.
Of je nu bij de ‘rekkelijken’ of bij de ‘preciezen’ hoort, als je verhaal bijna niemand verder helpt, dan gaat het niet goed. We hebben daarop een commissie gevormd om ons goed te bezinnen op onze visie op seksualiteit. (We hebben erg gelachen om alle problemen die het noteren van de vergaderingen in onze agenda’s opleverde. Een leraar durfde het (vanwege zijn leerlingen) überhaupt niet aan om het in zijn agenda te zetten en miste zo een bijeenkomst, mijn vrouw daarentegen vroeg zich af of we onze huwelijkse activiteiten via de agenda gingen plannen).
Maar onze gesprekken waren waardevol. We kwamen er achter dat we als kerkelijke gemeente eigenlijk geen goed, duidelijk verhaal hadden over de praktische kant van de seks. Veel verder dan ‘wees monogaam’ en ‘geen seks voor het huwelijk’ ging het niet. Laat staan dat we praktische handvatten hadden om dat vorm te geven. We zijn daarom de Bijbel ingedoken, hebben de praktijk bekeken, en hadden de wens om met een visie te komen waar jongeren echt wat aan hebben, en volwassenen net zo goed. Ik geloof dat we het voor elkaar hebben gekregen om tot een goed verhaal te komen. De kerkenraad steunde dit en daarmee hebben we twee avonden georganiseerd voor de oudere jeugd. Daarop sprak ik over de manier waarop je persoonlijk omgaat met seks, en de manier waarop je dat doet in een relatie. Onze predikant heeft er vervolgens voor de hele gemeente over gepreekt.

Masturberen
Ik was van plan om het verhaal op papier te zetten en te verspreiden, maar daar is het nooit van gekomen. Maar nu Alain Verheij de knuppel weer eens in het hoenderhok heeft gegooid en Ds. M. Klaassen daar toch wat defensief op reageerde wil ik hier op mijn blog alsnog ingaan op dit thema.
Hoewel ds. Klaassen, met alle respect, helaas met een 13 in een dozijn reactie kwam op Verheij, begrijp ik hem wel. Het goed geschreven betoog van Verheij mist Bijbelse onderbouwing en gaat wel heel ver, door niet alleen zelfbevrediging goed te keuren, maar ook pornografie. Dan is het te verwachten dat al snel het ‘alles moet maar kunnen’ en ‘vrijzinnigheid’ etiket wordt gestickerd. Tegelijkertijd is een veilig verhaal net zo waardeloos als vrijwel niemand van je jongeren er iets aan heeft, en meer dan de helft van de jongens en de mannen verslaafd is aan pornografie. Dan kies ik ervoor om naast Alain Verheij te gaan staan die zeer terecht stelt: “Mijn geloofsgenoten weten zich nog steeds verdrietig weinig raad met de normaalste zaak van de wereld, dat wat wij allen gemeenschappelijk hebben: seksualiteit.”

Lekker eten
Klaassen stelt: “Zonde is zonde. Geen opgeheven vinger, wel een vinger die de weg wijst. Zeggen wat wel en wat niet kan”. Daar zit natuurlijk wel heel veel in dat gewoon klopt. Als het om seks gaat is er een hoop ellende in de wereld. Verkrachtingen, mishandeling, verwaarlozing, kindermisbruik, verdriet, eenzijdigheid, onbegrip, verslaving, slavernij, geslachtsziekten, etc.
Niemand kan ontkennen dat er veel ellende is rondom zoiets normaals als seks. Ik ben het helemaal met Klaassen eens dat we daar niet aan voorbij mogen gaan. Tegelijkertijd zijn er meer thema’s die omgeven worden door kwaad en ellende. Neem bijvoorbeeld lekker eten. Ook als het om eten gaat is er veel ellende.  Honger, obesitas, hart- en vaatziekten, oneerlijke verdeling, voedseloverschotten, allergieën, verwendheid, eenzijdigheid, tv-maaltijden, vaderloze-maaltijden, voedselvergifteging, etc.
Toch is het niet zo dat we als we gaan eten onszelf de vraag stellen of we niet aan het zondigen zijn? We eten niet met een ‘gaat het wel goed’-kramp. Als we al twijfelen dan gaat het vooral over onze gezondheid en ons gewicht, zelden suizen er theologische vragen door ons hoofd als we ons verlustigen aan een heerlijke salade of aan kipsaté. Ik heb er ook nog nooit een dominee tegen horen waarschuwen. Dat illustreert het christelijke probleem rondom seksualiteit. We benaderen het veel te obsessief vanuit de ‘kan dit wel?’ gedachte. De wil om heilig te leven is goed, maar het is niet goed dat het thema ‘seks en christen’ wordt gedomineerd door de ‘wat mag’ vraag. Waarom benaderen we seks niet zoals we eten benaderen. Het is lekker, we doen het regelmatig, het gezelschap met wie we het doen is van belang, het is gezond, en er kan inderdaad ook van alles bij mis gaan.

Buikspreken
Eén van de grootste problemen rondom seks is dat er vaak geredeneerd wordt vanuit een ‘zo heeft God het wel/niet bedoeld’ gedachte. Vervolgens laat iemand God buikspreken omdat er geen enkele Bijbelse onderbouwing is te vinden voor zijn visie of restrictie. Laten we het eens over masturberen hebben. Nergens in de Bijbel is er een verbod te vinden op masturberen. (Onannie heeft in de verste verte niets te maken met zelfbevrediging). Het enige dat de Bijbel zegt over zelfbevrediging is dat een man nadat hij een zaadlozing heeft gehad (als hij alleen is!) alles waar het zaad op gevallen is goed moet schoonmaken. Lekker praktisch en zeker niet wereldvreemd. Dat staat in de Thora en lijkt dus niets anders dan een impliciete goedkeuring van zelfbevrediging zijn. Maar daar is meer over te zeggen, dat doe ik later.
Wat zonde is moet zonde genoemd worden. Dat staat vast. Wat ook vast staat is dat we wat géén zonde is ook géén zonde moeten noemen. Dat vind ik van het zelfde kaliber en net zo ongewenst. In die categorie valt ook de uitspraak: “Zo heeft God het niet bedoeld”, die al te vaak gebaseerd is op het wel heel erg tussen de regels doorlezen van de Bijbel. Meestal is het niets anders dan een manier om een eigen norm te legitimeren door Gods naam eraan te plakken. Als orthodox christen stuit mij dat enorm tegen de borst.

Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse:

“Als u dan met Christus  de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan?

Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan;  ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen.
Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen  tot verzadiging van het vlees.” (Kolossenzen 2:23)

Wij denken nog weleens dat vooral een seksueel losbandig leven een leven naar het vlees is. Maar Paulus draait het helemaal om! Denk maar niet dat we God behagen met al onze zelf gemaakte godsdienst en onze namaak-wijsheden, en al onze schijnredeneringen.

Bedoeld!
Het is een onmogelijke opgave om Gods bedoeling achter alles te kennen. Eén van de prachtige eigenschappen die God aan ons gegeven heeft is juist onze creativiteit. God heeft ons geen vastgestelde bedoelingen gegeven maar de talenten om zijn schepping te verkennen en uit te bouwen. Muziekgenres te ontwikkelen, kunst en cultuur te ontwikkelen, prachtige gerechten te bereiden, zinnen te formuleren om elkaar te bemoedigen. Wie had het verwacht dat mijn zintuigen op zo’n totaal onverwachte manier geprikkeld zouden worden in een achtbaan? Was dat Gods bedoeling, heeft hij mij een lichaam gegeven waarvan hij wenste en hoopte dat het ooit geprikkeld zou worden in een achtbaan? Is het Gods bedoeling dat we ons 10km boven de grond ons verplaatsen met een vliegtuig? Dat we met een duikbril de door hem geschapen koraalriffen bewonderen? Dat ik dit blogje voorover gebogen type op een laptop? Is het Gods bedoeling dat we wolkenkrabbers bouwen, kerktorens van meer dan 100 meter, op vakantie gaan, e-mails sturen, zwemmen in de zee, foto’s maken, telefoneren, een bril dragen, ‘s avonds de lichten aan doen en de verwarming omhoog draaien? Laat ik het nog gekker maken, ik kan heel goed op mijn handen lopen. Als ik dat doe krijg ik altijd applaus. Het is werkelijk nog nooit voorgekomen dat iemand mij erop attendeerde dat dat niet Gods bedoeling was. En eigenlijk zou ik het meer voor de hand vinden liggen dat mijn handenloperij buiten Gods bedoeling ligt dan zelfbevrediging. De manier waarop we met onze handen onze geslachtsdelen kunnen stimuleren ligt echt 1000x meer voor de hand dan dat we erop gaan lopen.

Dan kun je zeggen: het gaat bij seks niet alleen om de biologische functionaliteit, maar ook om de manier waarop dit verhoudt tot onze partner. Prima, dan zal ik een ontboezeming doen. Ik zing heel vaak in de auto. Echt ontzettend mooi. Vind ik zelf tenminste. Is dat niet egoïstisch, zingen in de auto zonder dat een ander er van kan genieten? Wat heb je aan je stem als er geen oor is om te luisteren? Toch zal niemand zeggen dat God mijn stem zo niet bedoeld heeft.

Wat heeft God dan wel bedoeld in ons bed (of daarbuiten)? Zijn onze tongen geschapen om elkaar hartstochtelijk te kussen? Onze handen om elkaar te strelen, elkaar genot te geven? En is er een scheppings-blauwdruk waarin staat dat onze tong gebruikt mag worden voor orale stimulatie? Hoe zit dat met borsten? Ik las ooit eens dat ze als speelgoedtreintjes zijn: voor de kinderen bedoeld maar de vaders spelen er mee.
Het lijkt natuurlijk allemaal flauw, en toch is het dat zeker niet. Het kenmerkt ons als mensen juist dat we elke dag bezig zijn om de schepping van God in te kleuren. Dat is Gods bedoeling, dat we creatief zijn, genieten van de gaven die hij ons geeft, zeker samen met anderen, maar net zo goed alleen. Dank God ervoor! Als er ergens iets mis gaat rondom seks dan is het dat we God er niet vaak genoeg voor danken!

Prachtig
De verslaafde Leon vertelt op de EO/Beam website dat hij hele dagen aan het vechten was tegen de prikkel om zichzelf te bevredigen. Ik weet niet wat bij Leon precies verslaving is. Verslaving is nooit goed, dat laat ik overeind staan. Maar het lijkt mij zeker ook niet gezond als iemand de hele dag aan het vechten is tegen zijn lusten. Zeker niet tegen een verlangen die in zichzelf gezien gewoon natuurlijk is. En zelfbevrediging is een prachtige biologische functionaliteit die je in één klap van die lustgevoelens afhelpt. Dan kun je je weer op je werk concentreren, en zie je niet meer elke vrouw als een seksobject. Dat is net als met eten. Het is mooi als je als vader thuis bij je gezin kan eten, maar als je gezin toch niet in de buurt is en de honger je van je werk afhoudt, dan kun je beter even een banaantje pellen. (De dubbelzinnigheid zag ik pas nadat ik het typte, daarvoor mijn excuses).
Kan er dan niks misgaan met zelfbevrediging? Jazeker. En daar mag best oog voor zijn. Dat past bij een goed verhaal over seks. Pas als je iets te vertellen hebt dat praktisch en Bijbels is, en recht doet aan de mensen tegen wie je spreekt, pas dan worden je waarschuwingen ook relevant. Al die waarschuwingen zonder ruimte leiden tot twee groepen christenen. Een groep die verkrampt en getraumatiseerd leeft en een groep die sowieso niet meer naar je luistert. Daarbij geldt ‘less is more’. Als niks mag, mag eigenlijk alles, want niemand trekt zich er wat van aan. Pas als je ruimte biedt wordt het ook logischer dat er kaders getrokken worden. Levensheiliging gaat pas echt vruchten opleveren als je eerst al die overbodige regeltjes gesnoeid hebt.

Serie blogs
Het is niet mogelijk om goed in te gaan op alle belangrijke seksuele issues in één blog. Daarom wil ik de komende tijd de verschillende onderwerpen één voor één behandelen. Dan moet het gaan over het verschil tussen fantaseren en begeren. Een heel reële vraag die ons handen en voeten geeft om te breken met wat ons kapot maakt, en ons helpt om ons niet meer te schamen voor dat wat ons vreugde geeft.
Ik wil het hebben over porno en zelfbevrediging. Hoewel de Bijbel nergens spreekt over het bekijken van blote vrouwen of seksuele activiteiten (wat natuurlijk ook vroeger al gebeurde, denk maar eens aan al die oude potscherven), vindt er in de porno-industrie ontzettend veel slavernij en vrouwenhandel plaats. Ook is er (nog) veel meer te zeggen over zelfbevrediging, de lusten en de lasten die erbij horen. Ook in het perspectief van alleen zijn, rondom geboorte en menstruatie, etc. Hoe groeit een jong stel seksueel naar het huwelijk toe. Is het de bedoeling dat ze tijdens de huwelijksnacht in 1 uur het hele traject af moeten leggen van de eerste hand op de borst naar volledige geslachtsgemeenschap?
Seks binnen het huwelijk? (Wist je dat uit onderzoek blijkt dat mannen die porno kijken hun vrouwen meer seksueel genot geven in bed, omdat ze de techniek beter snappen? En dat er bij die stellen meer seks plaatsvindt waardoor de huwelijken beter zijn, en minder snel uit elkaar gaan! Ja, bizar hé! Wat kunnen we daarvan leren? Is het daarom goed? (alvast mijn antwoord: nee, nog steeds niet)).
Ik ben geen seksuoloog dus wil ik het onderwerp benaderen vanuit het Bijbelse perspectief. Dat perspectief geeft ons heel veel ruimte, en blijkt verrassend praktisch en nuchter te zijn. Gelukkig maar.

In deze serie ga ik niet over homoseksualiteit schrijven. Daar heb ik al een hele serie blogs aan gewijd die je hier kunt vinden.

Lees het boek van dezelfde auteur: Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Nederlander met de Nederlanders, Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders

————————————————————–

Serie: Christenen en seks
Inleiding: Een goed, bijbels verhaal over seks
1. Begeren en fantaseren
2. Dungeons & Dragons
3. Zelfbevrediging
4. Porno
5. Seks en het huwelijk (volgt…)
6. Seks voor het huwelijk (volgt…)
7. Seks na het huwelijk (volgt…)

Reacties