CVandaag: Gereformeerde Bond raakt los van eigen missie en verzwakt belijden van de kerk

Met de nieuwe handreiking van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond over het huwelijk raakt de Bond steeds meer vervreemd van zijn eigen missie. Ds. J.A.W. Verhoeven schrijft namens het hoofdbestuur: “Met een beroep op de Bijbel vragen wij de Protestantse Kerk in Nederland om (..) belijdend te spreken over het huwelijksverbond als een heilige instelling van God, onze Schepper, bedoeld voor één man en één vrouw”.

Dit ‘belijden’ komt in de hele brief twaalf keer terug, telkens wordt het in verband gebracht met het huwelijk: “Dit belijden raakt onmiddellijk de betekenis van het huwelijk.” Maar de belijdenisgeschriften spreken zich niet uit over de samenstelling van het huwelijk. In vraag en antwoord 108 en 109 van de Heidelbergse Catechismus wordt de huwelijkse trouw onderstreept en onkuisheid afgewezen. Maar wat onkuisheid inhoudt is geen onderwerp van het belijden, de trouw is dat wel. Dit onderscheid tussen belijden en praktische ethiek is van wezenlijk belang voor de kerk van de Reformatie.

De zogenoemde handreiking van het hoofdbestuur bereikt de ander nergens. Op geen enkele manier probeert het stuk christenen met een andere mening te naderen om gezamenlijk te zoeken naar wat werkelijk van belang is. Daarom probeer ik aan het eind van dit stuk tot een echte handreiking te komen waarmee we als behoudende én hervormende christenen samen op kunnen komen voor dat wat God ons in het huwelijk wil geven.

Lees het volledige artikel op CVandaag

Reacties