Nieuw verschenen: Geschapen om te regeren, in gesprek over vrouw en ambt

Mogen vrouwen leidinggeven in de kerk? In dit boek bespreekt Robert Plomp twee brochures van de Gereformeerde Bond die pleiten voor verschillende posities voor vrouwen en mannen. Daartegenover onderbouwt hij zijn eigen visie dat we in de Bijbel juist lezen dat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw.

Click hier om het nieuwe boek van Robert Plomp te bestellen.

Jan Hoek, één van de schrijvers van de genoemde Gereformeerde Bonds-brochures schreef een woord vooraf in Geschapen om te regeren. Zijn woord vooraf begint als volgt:
“Aan het verzoek van de auteur om een ‘woord vooraf’ te schrijven voldoe ik graag. Niet omdat ik het eens zou zijn met alles wat hij schrijft of zelfs ook maar met alle conclusies die hij trekt. Maar wel omdat ik het voortgaande gesprek binnen de Gereformeerde Bond – en zeker ook breder in de gereformeerde gezindte – over de positie van de vrouw in de gemeente van groot belang acht. (..) Het prikkelende betoog van Robert Plomp dat gedetailleerd en kritisch op deze brochures ingaat, zal dit gesprek ongetwijfeld kunnen stimuleren. Niemand is gebaat met het handhaven van vastliggende standpunten zonder doorgaande bezinning en voortdurende kritische toetsing.” — Prof. Dr. Jan Hoek

“Robert Plomp heeft veel kennis in huis en daarom is het zeer waardevol dat hij reageert op de brochures van de Gereformeerde Bond. Zijn vragen zetten je aan het denken, zijn zorgvuldig en ik hoop dat er vanuit de Gereformeerde Bond op gereageerd zal worden. Zijn conclusies zijn overtuigend en brengen je verder in het nadenken over dit thema.” — Dr. Almatine Leene

“Op een uiterst respectvolle wijze gaat Robert Plomp in deze brochure het gesprek aan met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond over de aangelegen vragen rond sekse en kerkelijk ambt. Zorgvuldig twee richtinggevende GB-brochures lezend, is hij royaal in zijn bijval waar het kan. Maar hij stelt op kritieke punten ook scherpzinnige vragen, waar niemand zich gemakkelijk van af kan maken. Met grote sensitiviteit zoekt Plomp zo het gesprek bij een open Bijbel over een belangrijk thema dat veel orthodoxe christenen, ook in hervormd-gereformeerde kring, steeds nadrukkelijker bezighoudt: wat heeft de Bijbel ons nu werkelijk te zeggen als het gaat over mannen, vrouwen en ambten? Plomps belangwekkende bijdrage verdient het om doordacht, overwogen en besproken te worden.” — Prof. dr. Gijsbert van den Brink


Bestel ‘Geschapen om te regeren’ hier

Titel: Geschapen om te regeren
Ondertitel: In gesprek over vrouw en ambt
Auteur: Robert Plomp
Uitgever: Buijten & Schipperheijn Motief
ISBN: 9789463691369
Pagina’s: 96
Uitvoering: Paperback
Prijs: €9,90

Reacties