Het homohuwelijk bepaalt de identiteit van de SGP

De identiteit van een politieke partij wordt meestal bepaald door één of twee kernzaken. Bij het CDA denk je aan rentmeesterschap, bij de VVD aan vrijheid voor ondernemers. De ChristenUnie koppel je al snel aan zorg voor vluchtelingen, terwijl GroenLinks voor klimaat en milieu gaat. Bij de PvdA hoort de vakbond en bij de SP de arbeider. De PVV is allereerst tegen de Islam en D66 profileert zich als partij voor onderwijs.
Voor de SGP is het monogame heteroseksuele gezin hét speerpunt. Vooral de strijd die de partij voert tegen overspelwebsites is beroemd en geliefd. Hoewel veel Nederlanders vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met vreemdgaan en datingwebsites, hebben de meeste mensen een afkeer van het ophemelen en facaliteren van overspel. Als iets het gezin kapotmaakt is het wel buitenechtelijke seks. Het is dan ook niet zo gek dat de SGP zich ook uitspreekt tegen de legalisering van prostitutie. Naast de gebroken gezinnen zit daar ook nog een hele wereld van vrouwenhandel en verborgen slavernij achter.

Andere identiteitsbepalende faktoren voor de Staatkundig Gereformeerden zijn vanzelfsprekend de afwijzing van Abortus, en de strijd tegen antisemitisme. De afkeer van abortus past bij de waarde die het leven heeft voor de reformatorische christenen, en sluit ook aan bij het belang van het gezin waar ook het ongeboren leven bijhoort. De verbondenheid met Israël hoort, gelukkig, sinds de Holocaust bij de christelijke orthodoxie. (Hoewel het bij de SGP ook aansluit bij haar afkeer van de Islam).
Als laatste denkt iedereen bij de SGP ook aan haar afwijzing van het ‘homohuwelijk’. Op het eerste gezicht sluit dat naadloos aan bij haar inzet vóór het gezin. Maar als je even doordenkt is het een vreemd standpunt voor sgp’ers. Het waren juist lang de vrijheid-blijheid homo’s van darkrooms en seksfeesten die tegen het huwelijk waren. Voor hen was seks een los produkt dat je in het weekend op een feest haalde. Het huwelijk staat voor monogamie, trouw, relaties met meerdere dimensies die niet alleen om seks draaien. Als mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen bescherm je ook hun gezinnen. Als je tegen secondlove bent verwacht je steun voor de first love!

Maar niet alleen is de SGP tegen het ‘homohuwelijk’, ze wil er ook “Zo snel mogelijk” van af! Die haast is opmerkelijk want bij abortus, antisemitisme, prostitutie en overspel geven de SGP-standpunten deze urgentie niet. De pagina over abortus is lang en genuanceerd met oog voor de complexiteit in sommige gevallen. Bij het prostitutieverbod heeft de SGP ook aandacht voor de prostituees zelf. Maar als het om het ‘homohuwelijk’ gaat bestaat die diepgang niet. Het is een belachelijk kort stukje tekst geworden waarin nog even lippendienst bewezen wordt aan de afwijzing van geweld tegen homo’s, maar dat komt in de concrete standpunten niet eens terug. Wat moet er gebeuren met regenbooggezinnen na zo’n huwelijksverbod? Welke zorg is er voor homo’s als ze niet meer mogen trouwen? Wat gaat de SGP doen aan scholen van de eigen achterban waar in sommige gevallen tot voor kort heftige verklaringen tegen homo-relaties geeist werden van ouders? Wat doet de SGP tegen het mentale geweld dat homo’s moeten ondergaan? Maar voor die nuances is geen ruimte.

Het standpunt is volledig voor de bühne. Tegen homorelaties zijn is een identiteitsmarker geworden voor conservatieve christenen. Door tegen te zijn laat je zien dat je bij de ‘goeierikken’ hoort. Volgens de website geeft de Bijbel geen ruimte voor de ‘homoseksuele praktijk’ en is het huwelijk een exclusieve verbintenis van één man met één vrouw. Het is de bekende ongenuanceerde formule die laat zien dat de SGP bij het nadenken over lhbti’ers te weinig aandacht heeft voor een goede exegese. Het enige dat telt is de vergoddelijkte eigen standpuntenidentiteit waar voor bescheidenheid en schuldbesef weinig ruimte is. De Bijbel kent meerdere relaties die niet uit één man en één vrouw bestaan. Relaties zelfs die door God gegeven geven worden en rechtvaardig worden genoemd. (Test je eigen bijbelkennis een de ‘Het bijbelse huwelijk’ quiz!)

En zo wordt Gods Naam misbruikt als schaamlap voor de eigen benepen kleinburgelijke blik op hoe gezinnen er theoretisch uit zouden moeten zien. De gevolgen zijn groot voor lhbti’ers die worstelen met hun geaardheid, vooral in de eigen SGP-kring. Voor kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan omdat vader of moeder op latere leeftijd uit de kast komt. Voor heteroseksueel getrouwde christenen die hun homoseksuele gerief nu stiekem via homo-apps zoeken en afspreken op parkeerplaatsen. De afwijzing van het homohuwelijk door de SGP gaat diametraal in tegen alles waar de partij voor staat: geborgen gezinnen, veiligheid voor kinderen, seks binnen het huwelijk, liefde en trouw.
Toch is het de SGP niet helemaal te verwijten. Het is een fanatiek deel van de eigen achterban dat zich activistisch roert als er ook maar een beetje tegengas gegeven wordt tegen het eigen gender-ideaal. Dan gaan er 1000en mailtjes de deur uit, zien de Nashvilleverklaarders spoken achter elke boom, en nestelt men zich diep in de slachtoffercultuur. Maar oog voor de echte slachtoffers is er niet echt. Even een regeltje dat geweld tegen homo’s niet mag, dat is alles.

Het standpunt van de SGP tegen het ‘homohuwelijk’ is slordig, ondoordacht en dus waardeloos. Geen nuance, geen reflectie, geen bijbelkennis, alleen maar haast om het ‘zo snel mogelijk’ af te schaffen. De partij stelt nota bene dat “één man en één vrouw” het wezen van het huwelijk is. Niet de trouw of de liefde, niet de stabiliteit of het elkaar een tegenover zijn, maar vooral de geslachtelijkheid is wezenlijk voor de SGP.
Bij de SGP hebben de amerikaanse karikaturale ‘genderwars’ voet aan de grond gekregen. Het (postmoderne) homo-celibaat wordt opgedrongen aan niet-christenen, ondanks dat de SGP zelf zegt: “Met nadruk stelt de SGP dat de overheid mensen niet mag dwingen tot een (christelijk) geloof of tot een (seculiere) levensovertuiging, omdat geloof en dwang elkaar uitsluiten.”
Maar voor homo’s bestaat die dwang kennelijk wel. “In vertrouwen” is de titel van de SGP-campagne, maar die tegenover, die vertrouweling wordt homo’s niet gegund. Niet de abortus of de prostitutie worden meteen aangepakt, terwijl daar wel goede maatschappelijke argumenten voor zijn. Het enige dat echt prioriteit heeft bij de SGP is het beëindigen van huwelijken van homo’s. Wat een identiteit…!

Reacties