Orthodoxe christenen en homoseksualiteit (Inleiding)

Inleiding
Homoseksualiteit is een moeilijk onderwerp in orthodox-christelijke kerken en gemeenten. De Nederlandse samenleving accepteert homoseksuele relaties terwijl vrijwel alle orthodoxe kerken deze afwijzen. Niet christenen vinden die afwijzende houding vaak achterhaald, middeleeuws of ronduit discriminerend en asociaal. De kerken willen vasthouden aan het gezag van de Bijbel en zijn er van overtuigd dat de Bijbel homoseksuele relaties afwijst. Dat betekent niet dat orthodoxe christenen het niet moeilijk hebben met dit standpunt, maar ze kiezen ervoor om de wil van God boven hun eigen moeite te zetten. Daarnaast zijn er de homoseksuele christenen (met homoseksuelen of homo’s bedoel ik zowel de mannen als de vrouwen) die lid zijn van deze kerken die soms in de knoop liggen met hun eigen identiteit ten opzichte van de kerk, de wereld en van God. Heel veel van hen verlaten de kerk, een aantal kiest voor een celibatair leven en anderen blijven in de kast zitten of hebben een relatie, ondanks het standpunt van hun gemeente.

Serie blogs
De afgelopen jaren heb ik de Bijbel bestudeerd op het thema homoseksualiteit en de komende tijd wil ik mijn bevindingen via dit blog delen. De uiteindelijke conclusie is dat we juist vanuit een orthodox-christelijk standpunt moeten besluiten om homo relaties en het homohuwelijk te accepteren en te omarmen. Dit wil ik aantonen door het onderwerp van verschillende kanten te belichten; allereerst de expliciete Bijbelgedeelten waar het over homoseksuele handelingen gaat; daarna door in te gaan op de meer impliciete teksten en meer abstracte thema’s zoals de waarde van het huwelijk in het licht van Christus en de gemeente. Aan de andere kant wil ik kijken naar de manier waarop de Bijbel omgaat met de verschillende huwelijksvormen van toen.

Orthodox
Het ‘orthodox’ zijn is hierbij van belang. Orthodox zijn betekent niets anders dan dat je het gezag van de Bijbel en van God accepteert. Uiteraard laat dat ruimte voor verschillende interpretaties (die niet allemaal even goed hoeven te zijn) maar het gaat er in ieder geval van uit dat je je eigen mening ondergeschikt wilt maken aan dat wat jij als gezaghebbend beschouwd. Orthodoxie is niet hetzelfde als conservatisme. Conservatisme is niets anders dan het vasthouden aan meningen van vroeger of het ‘voor de zekerheid’ naleven van zoveel mogelijke regeltjes en bepalingen.

Het uitgangspunt van deze studie is dus allereerst het belang van Jezus die boven alles gaat, daarnaast gaat het ook over de homo’s zelf, hun levensgeluk en het verlangen om hen tot hun recht te laten komen.

1. Leviticus 7. Genezing?
2. Paulus en Korinthe 8. Pastoraat
3. Romeinen 9. Kinderen
4. Een scheppingsorde? 10. Aan de vruchten herken je de boom
5. Christus en de Kerk 11. De wet van de liefde
6. Het Bijbelse huwelijk 12. Gij geheel anders
13. Relaties draaien niet om seks
Lees het boek van dezelfde auteur: Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Nederlander met de Nederlanders, Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders
Reacties