Ik had honger en de overheid gaf mij te eten

Arie Slob van de ChristenUnie citeerde Jezus toen hij zijn politieke boodschap verkondigde:
“‘Want Ik had honger, en u gaf Mij te eten; Ik had dorst, en u gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en u verleende mij onderdak.’ Deze woorden staan in de Bijbel. Om precies te zijn: Mattheus 25, vers 35. Het zijn woorden die Jezus zelf heeft uitgesproken en waar wij als ChristenUnie wijsheid uit halen in onze zoektocht hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Maar Arie Slob is een politicus en de ChristenUnie is een politieke partij.
Wat hij dus wil bereiken is dit?

“Ik had honger en de overheid gaf mij te eten
Ik had dorst en de overheid gaf mij te drinken
Ik was een vreemdeling en de overheid gaf mij onderdak”

Maar Christen zijn betekent dat je zelf geeft om je naaste, niet dat je dat delegeert aan de overheid, en vervolgens telkens gaat klagen dat de overheid het niet juist doet volgens jouw principes en jouw mening. De overheid is geen mens en kan dus niet sociaal, christelijk of naastelievend zijn. Mensen zijn sociaal, christelijk en hebben liefde, hoe kan je zoiets verwachten van een log bureaucratisch groot orgaan als de overheid?

De illegalenproblematiek splijt Nederland, de ChristenUnie plakt de naam van Jezus op haar eigen politieke mening, dat is ijdel gebruik maken van zijn naam. Groot respect voor alle christenen die zich inzetten voor vluchtelingen en de zwakken in de maatschappij, blijf dat vooral doen. En hoop vooral ook dat de overheid met al haar regeltjes en bureaucratie zich er niet mee gaat bemoeien. De kern van het huidige probleem ligt juist in het feit dat de overheid zich hier wel mee bemoeit. Want de overheid moet regels stellen en deze illegalen voldoen volgens de onafhankelijke rechter niet aan deze regels. Een mooie kans dus voor christenen om hun christelijke naastenliefde zelf te tonen, daar waar de overheid niet meer helpen kan. Net zoals bij de voedselbanken waar ook veel christenen actief zijn, juist om die mensen te helpen die de overheid niet meer kan helpen.

De illegalen problematiek is gecompliceerd en moeilijk. Wat is wijsheid? Er zijn vele voors en tegens. Enerzijds is er de humaniteit en de menselijkheid, de wens om mensen te helpen in moeilijke omstandigheden. Anderzijds is er de uitspraak van de rechter, de (Job Cohen) wet, de problemen tussen bevolkingsgroepen in Nederland en de dreigende ontwrichting van de sociale zekerheid. Het is moeilijk om met wijsheid de juiste keuze te maken. Wie de wijsheid in pacht denkt te hebben is oerdom.

En als je vervolgens ook nog eens jouw eigenwijsheid in de naam van Jezus wilt gaan verkondigen dan maak van het christelijk geloof politiek. Waarom zou een PVV’er dan ooit nog naar de kerk gaan? Of is de kerk er alleen voor vluchtelingen en niet voor PVV’ers? Is de kerk er alleen voor linkse mensen en niet voor rechtse? Alleen voor hen wiens ethische moraal overeen komt met het jouwe? Naastenliefde doe je zelf en het Koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Maak van de Bijbel dus ook geen politiek handvest om je opponenten mee om de oren te slaan.

Reacties