Is een universitaire opleiding noodzakelijk om te preken? – Column op CIP

De Protestantse Kerk in Nederland is verdeeld over de vraag of HBO-theologen ook predikant kunnen zijn, naast de universitair gediplomeerde dominee. De waarde van het academische denken staat buiten kijf. 2000 jaar kerkgeschiedenis bewijst dat theologiseren vanuit het eigen voelen en begrijpen vooral tot veel ellende en kerkscheuringen leidt. Een academische houding vanuit zelfkritiek, zelfrelativering en nieuwsgierigheid geven een goede basis om gelovig de Bijbel te openen en een gemeente te leiden. Ook de kennis die je opdoet van het Grieks en het Hebreeuws zijn van groot belang voor een goede exegese van de Bijbel. Het lijkt moeilijk om de waarde van de universitaire opleiding godgeleerdheid te overschatten, toch lukt dat veel voorstanders van de enkel academisch geschoolde predikant.

Lees verder op CIP: https://cip.nl/cip+/85997-is-een-universitaire-opleiding-noodzakelijk-om-te-preken/GUxQVgIKUSlwOkhOERhMchIQFQ

Reacties