Publicatie: Nederlander met de Nederlanders

Het boek van Robert Plomp is hier verkrijgbaar. Nederlander met de Nederlanders gaat over het getuige zijn van het Evangelie van Jezus Christus in de cultuur en context van onze tijd. Robert Plomp pleit in het licht hiervan, en op grond van de Bijbel, voor een positieve houding tegenover homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders.

Nederlander met de NederlandersTitel: Nederlander met de Nederlanders
Ondertitel: Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders
Auteur: Robert Plomp
Uitgever: Buijten en Schipperheijn Motief
ISBN: 9789058818942
Pagina’s: 192
Uitvoering: Paperback
Prijs: €16,50

 

  

 

Christenen weten zich geroepen om getuigen van Jezus Christus te zijn.
Wat betekent dat voor hun houding tegenover de maatschappij?
De apostel Paulus geeft hun een voorbeeld door ‘de Grieken een Griek’ te worden, en zich aan te passen aan de sociale verhoudingen van zijn tijd. In een maatschappij waar een slaaf het eigendom is van zijn meester en een vrouw van haar man weet Paulus op die manier ruimte te vinden voor het Evangelie. Robert Plomp laat zien wat orthodoxe christenen in de eenentwintigste eeuw hiervan kunnen leren. Moeilijke onderwerpen, zoals homoseksualiteit, geloof en wetenschap en de positie van de vrouw, komen tegen deze achtergrond in een nieuw licht te staan. Het gezag van de Bijbel blijft daarbij staan en wint aan zeggingskracht voor zowel christenen als buitenstaanders. Het doel is om het Evangelie van Jezus Christus, van zonde en genade, weer vol in de schijnwerpers te zetten.

“Blijven wij als orthodoxe christenen werkelijk in gesprek met onze tijdgenoten over de kern van het evangelie? Of wordt dit gesprek geblokkeerd door tijdgebonden meningen en voorstellingen? Deze vraag wordt door Robert Plomp indringend aan de orde gesteld. Op het scherp van de snede wordt de lezer uitgedaagd tot een eigen antwoord.”
Dr. Wim Dekker

“Kan het samengaan – de Bijbel erkennen als Woord van God én je midden in de samenleving begeven? In dit boek over drie hete hangijzers zoekt Robert Plomp naar een begaanbare weg. Wat mij daarin vooral treft is zijn verlangen tijdgenoten met het goede nieuws van Jezus Christus te bereiken.”
Ds. Gerrit van Meijeren

Hier verkrijgbaar

Reacties