Orthodoxe christenen en homoseksualiteit: 4. Een scheppingsorde?

zonsverduistering

Dit blog is het vierde in een serie blogs over orthodoxe christenen en homoseksualiteit

1. Leviticus 8. Pastoraat
2. Paulus en Korinthe 9. Kinderen
3. Romeinen 10. Aan de vruchten herken je de boom
4. Een scheppingsorde? 11. De wet van de liefde
5. Christus en de Kerk 12. Gij geheel anders
6. Het Bijbelse huwelijk 13. Relaties draaien niet om seks
7. Genezing? 14. Waarom schiep God ons als man en vrouw?

Deze artikelen schreef Robert Plomp naar aanleiding van zijn boek Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders

——–

Normatief
“Kijk pappa, de maan, de maan!” schreeuwde mijn dochter door de auto, en inderdaad, daar stond die, hoog aan de blauwe hemel: de volle maan. Ik snapte de drukte die ze maakte niet zo goed. Ze had de maan toch al zo vaak gezien. “De maan hoort toch bij de nacht!” verklaarde ze.
Als volwassen man weet ik dat de rotatie van de maan rond de aarde niet gelijk loopt met het ritme van dag en nacht. Soms is er ‘s nachts geen maan te zien en soms, zoals op die dag, staat die overdag aan de hemel. Ik moest denken aan de scheppingsorde. De laatste jaren wijzen de tegenstanders van het homohuwelijk steeds vaker op de scheppingsorde die zou laten zien dat God niet wil dat mannen met mannen trouwen (of vrouwen met vrouwen). Het ‘God schiep Adam en Eva, niet Adam en Evert’ argument. Maar “God heeft het niet zo bedoeld” is een uitspraak die moeilijk te verifiëren is, zeker als de Bijbel dit nergens expliciet aangeeft (lees ook de eerste drie blogs in deze serie). Het scheppingsverhaal wordt dan gelezen als een wetgevende tekst en de algemene typeringen van het leven veranderen dan in normerende geboden.

Interraciale huwelijken
De scheppingsorde werd al eerder normatief gebruikt als argument tegen bepaalde huwelijken. In Amerika bijvoorbeeld, blanken en zwarten mochten daar tot halverwege de vorige eeuw niet met elkaar trouwen. Daar waren allerlei conservatieve, xenofobe en racistische oorzaken voor, maar ook de Bijbel werd er driftig bij geciteerd. “Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on seperate continents. The fact that he separated the races shows that he did not intend for the races to mix”(1), zo motiveerde een Amerikaanse rechter zijn oordeel. Er werd ook verwezen naar Oudtestamentische wetten die moesten voorkomen dat de Israëlieten zich vermengde met de omliggende volken, maar vooral het argument van de scheppingsorde was van groot belang(2). Natuurlijk kun je de argumenten tegen het interraciale huwelijk niet helemaal vergelijken met de argumenten tegen het homohuwelijk, toch moeten ook de conservatieve tegenstanders van het homohuwelijk zich bewust zijn van het feit dat het lezen van verboden in een vermeende scheppingsorde erg gevaarlijk is en in het verleden al gruwelijk mis gegaan is.

Zonsverduistering
Mijn dochter dacht dat die maan overdag de scheppingsorde doorbrak. Als je Genesis 1 leest zou je bijna tot de conclusie komen dat de maan in opstand was gekomen: “En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen” (Genesis 1:16). Maar soms krijgt de maan het op haar heupen en gooit ze haar volle omvang voor de zon en pleegt ze een staatsgreep. De heerschappij van de zon over de dag wordt doorbroken en op aarde kijken we met miljoenen naar de hemel om dit fenomeen te zien, het wordt zelfs een beetje donker. Is een zonsverduistering een vloek tegen de scheppingsorde? Zondigt de maan? Of is er sprake van variatie in de astronomische werkelijkheid waardoor er diversiteit is in de seizoenen, afwisseling in de intensiteit van eb en vloed en de duisternis in de nacht. Is er misschien sprake van een prachtig natuurverschijnsel dat de Bijbel zelfs gebruikt om de wederkomst van Christus profetisch aan te kondigen? Doorbreekt die fletse maan op een zomerdag of die korte zonsverduistering nu echt de scheppingsorde, of laat ze alleen maar zien dat Gods schepping veel groter, dynamischer en gevarieerder is dan de grote lijnen die Genesis 1:16 wil beschrijven? Vliegende vissen en onder water zwemmende vogels. Amfibieën die zowel op het land (scheppingsdag 6) als in het water (scheppingsdag 5) kunnen leven. Dieren die van geslacht kunnen veranderen en dus soms vrouwelijk en soms mannelijk zijn, er zijn zelfs tweeslachtige dieren die zichzelf kunnen bevruchten(3). Prachtige biologische systemen die de schepping van God alleen maar groter maken, niet doorbreken en dus al helemaal niet zondig of verkeerd zijn. Wat denk je, zal Noach ze meegenomen hebben op de ark? Hij had van God begrepen dat hij enkel mannelijke en vrouwelijke dieren mee moest nemen. Zal Noach daar een normatief gebod in hebben gezien of een oproep om geen diersoort achter te laten?

Toekomst!
Want daarin zit natuurlijk de boodschap van Genesis; met het mannetje en het vrouwtje neemt Noach geen twee individuele dieren mee, maar de hele soort. En God maakt in Genesis 1 helemaal geen Adam, Eva of Evert, hij maakt man en vrouw. En door die man en die vrouw belemmert God de mens niet maar geeft hij haar toekomst. Alle generaties die er ooit geboren zijn konden alleen geboren worden doordat er een man was die een vrouw bevruchte. Twee mannen en twee vrouwen kunnen samen geen kinderen krijgen. Dat leven gevende biologische principe dat God aan ons gegeven heeft is natuurlijk fantastisch mooi, zowel biologisch gezien als om te ervaren. Dat moeten we niet kapot gaan maken door het om te draaien en als verbod in te zetten. Als iedereen homo zou zijn dan zouden er misschien te weinig kinderen geboren worden maar als iedereen een groot gezin zou hebben zouden we misschien geen oog meer voor elkaar kunnen hebben. Wat heeft het dus voor nut om in extremen te praten en algemene biologische principes aan individuen op te leggen? Ook heteroseksuelen die geen kinderen kunnen krijgen of singles die alleen blijven vallen binnen de diversiteit en de veelkeurigheid van de schepping. Dat wil niet zeggen dat er geen pijn en verdriet is. Soms is het moeilijk om te kunnen accepteren dat je leven niet zo is als je had gehoopt, maar dat wil niet zeggen dat je buiten de scheppingsorde valt. In de bijenkorf is er slechts 1 koningin die zorgt voor nageslacht, de andere vrouwtjes hebben een andere functie. Ook onze maatschappij is veel groter dan enkel kinderrijke gezinnen en het Evangelie is ook voor singles en voor homo’s, hoe zit dat met de kerk?

Niet goed!
Maar als we de vermeende scheppingsorde wetgevend toe gaan passen door homo’s te dwingen celibatair te leven, wat schieten we daar dan mee op? Is die scheppingsorde dan hersteld? Is Adam zonder Eva dan beter dan Adam met Evert? Of is het de bedoeling dat homo’s dan toch maar een hetero huwelijk aangaan? In ieder geval is er één ding dat God duidelijk ‘niet goed’ noemt in Genesis: “Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is;” (Genesis 2:18). Hoe kunnen we dan het celibaat vragen van homoseksuelen? Natuurlijk heeft die tekst meer diepte en is het de aanzet tot de schepping van de vrouw. Misschien is het een beetje krom om juist deze tekst in te zetten voor het homohuwelijk, maar toch laat zij treffend zien dat je de scheppingsorde niet kunt gebruiken als argument tegen het homohuwelijk. God toont hier bewogenheid met de mens en geeft de mens iets ontzettend moois, je mag dat niet omdraaien door te stellen dat hij daarmee homo’s expliciet iets ontzegt.

Diversiteit
Maar denk je dan werkelijk dat God bedoeld heeft dat mensen homoseksueel zouden zijn? Die vraag wordt me nogal eens gesteld. Dan lijkt het verleidelijk om homoseksualiteit maar aan de zondeval toe te schrijven. Want laten we eerlijk zijn, orthodoxe christenen geloven sowieso dat de wereld nu niet meer is zoals God haar bedoeld had. Wat dat betreft is het ‘God heeft het zo niet bedoeld’ argument onbedoeld betreurenswaardig. Daarom ben ik juist christen, omdat ik geloof dat ik sowieso niet voldoe aan Gods liefdevolle verwachtingen en juist daarom vertrouw ik er op dat hij mij weer compleet kan maken. Volgens mij is de incompleetheid en de gebrekkigheid van de mens juist dé reden om aan het avondmaal te gaan en bij Christus te schuilen.
Maar toch vind ik dat antwoord te simpel. Als ik naar de mensheid kijk dan zie ik een grote diversiteit. Blanke mensen verbranden snel in de zon, zeker als ze rood haar hebben of veel sproeten. Ben ik als blonde blanke man zo bedoeld door God of ben ik een afwijking die te wijten is aan de zondeval? Er zijn handige mensen en slimme mensen, sterke mensen en zorgvuldige mensen. Grappenmakers en introverten, snelle renners en duurlopers, bloedmooie mensen en samenbindende mensen. Sommige mensen hebben een groot libido en voor anderen is seks niet echt een issue. Er zijn zelfs a-seksuelen die niets van seks moeten hebben. Er zijn vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen, tweeslachtigen en homoseksuelen. Allemaal hebben ze hun eigen plaats in de schepping van God. Die diversiteit zorgt ervoor dat we voorzichtig zijn en relativerend denken, dat er groepsdynamiek is en vooruitgang. Stel je voor dat alle mannen alfa mannetjes zouden zijn en alle vrouwen jong en woest aantrekkelijk, dan hadden we nooit een mens op de maan gekregen! Stel je voor dat we allemaal handig waren maar er niemand was met visie, of dat we allemaal slimme ontwerpen konden maken maar er was niemand die oog had voor de vormgeving? Stel je voor dat we allemaal grote gezinnen hadden en er niemand was die eens naar de kinderen van een ander keek? Ik ken Gods originele bouwplannen niet en de Bijbel spreekt daar veel te summier over om conclusies te trekken. Wel weet ik dat de homo’s die ik tegen ben gekomen de wereld alleen maar mooier en verrassender hebben gemaakt, ze hebben mij aan het denken gezet en dus de schepping groter gemaakt. Als mij gevraagd wordt of God de homo’s zo bedoeld heeft, dan zeg ik dus Ja. Ja, ik denk dat God het zo bedoeld heeft, zo geeft hij kleur aan de schepping, zoals de zon het mooiste is als de maan haar verduisterd.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik  zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Jezus Christus, Mattheüs 11:28-30)

Lees het boek van dezelfde auteur: Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Nederlander met de Nederlanders, Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders

——–
Dit blog is het vierde in een serie blogs over orthodoxe christenen en homoseksualiteit

1. Leviticus 8. Pastoraat
2. Paulus en Korinthe 9. Kinderen
3. Romeinen 10. Aan de vruchten herken je de boom
4. Een scheppingsorde? 11. De wet van de liefde
5. Christus en de Kerk 12. Gij geheel anders
6. Het Bijbelse huwelijk 13. Relaties draaien niet om seks
7. Genezing? 14. Waarom schiep God ons als man en vrouw?——–
Voetnoten
(1)Shira Tarrant, Men speak out, Views on Gender, Sex and Power, 2nd edition (2013) (First Edition 2008), Taylor and Francis, p99
(2)Charles F. Robinson, Forsaking all others, A true story of interracial Sex and Revenge in the 1880s south, The University of Tennessee Press, Knoxville, 2010, p81 en white protestants, particularly southerners in the years following the Civil War, derived a theology of divinely created ‘seperate’ races from a variety of biblical stories and hermeneutical traditions”, p91-93
(3)https://www.technopolis.be/nl/fiche/weetjes/dieren-en-planten/kunnen-tweeslachtige-dieren-zichzelf-bevruchten/

Reacties