Mogen vrouwen leidinggeven in de kerk? In dit boek bespreekt Robert Plomp twee brochures van de Gereformeerde Bond die pleiten voor verschillende posities voor vrouwen en mannen. Daartegenover