Slechte exegese verbindt homoseksuelen met Sodom en Gomorra

Binnen de protestantse orthodoxie wordt verschillend gedacht over de vraag of homoseksuele relaties door God zijn gewild of toegestaan. Behoudende theologen zien een scheppingsorde die alleen ruimte zou laten voor een huwelijk van één man met één vrouw. Anderen, zoals ikzelf, wijzen erop dat God in de Bijbel Zijn zegen geeft aan verschillende huwelijks- en gezinsvormen, waarbij de trouw centraal staat. Een derde groep gelooft dat homo-relaties door God niet oorspronkelijk gewild zijn, maar dat we deze vanwege Zijn barmhartigheid toch mogen aanvaarden.

Deze bijbelgetrouwe theologen en voorgangers zijn het eens dat dat het gesprek draait rondom de schepping van de mens in Genesis 1 en 2, en de manier waarop er in de Bijbel telkens over het huwelijk wordt gesproken. Onze relaties staan in het licht van de relatie van Christus met Zijn Kerk. Ook is er overeenstemming dat de bekende gruwel-teksten uit Leviticus, en de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Korinthiërs over seksuele misdaden gaan die we niet mogen toepassen op hedendaagse duurzame homoseksuele relaties.
Sodom en Gomorra worden niet eens bij de discussie betrokken omdat een poging tot groepsverkrachting op geen enkele manier gekoppeld kan worden aan twee mannen of vrouwen die een leven met elkaar delen. Het is daarom bijzonder opmerkelijk dat ds. Klaassen dat wel doet in zijn recente interview met CIP.

Lees verder op CIP: https://cip.nl/cip+/86274-robert-plomp-reageert-op-ds-klaassen-misbruik-van-gods-woord-en-liefdeloosheid-naar-de-naaste/TxwBBFZdVnN1bxxOEU8dchIQFQ#reply61192

Reacties