In de laatste brief aan godsdienstdocent Geert over homoseksualiteit zoekt Robert de vragen die we beiden aan onszelf moeten blijven stellen.