Geachte opstellers en ondertekenaars van de Nederlandse versie van de Nashville verklaring, geliefde broeders en zusters in Christus Jezus, U ondertekende een verklaring, waarin u stelt dat er