Naschrift (11/09/2019): N.a.v. het onderstaande blog nam de werkgroep Nashvilleverklaring contact met mij op. De secretaris gaf aan altijd het gesprek gezocht te hebben, en wil ook met