Het grote gebod voor jood en christen is dat wij onze naaste lief moeten hebben. Jezus en Mozes vergelijken die naaste met onszelf. Onze vijand is een mens