“de Schrift zégt A, maar bedóélt B. Iemand noemde dat eens treffend de protestantse verdwijntruc.” ds. C.H. Hogendoorn [1] “[dat] de Bijbel als een lastig Boek beschouwd wordt