In de conservatieve hoek van de traditionele kerk wordt nogal vaak over ‘het Woord’ gesproken. Dan wordt de Bijbel bedoeld en diezelfde Bijbel wordt dan in mystieke bewoordingen