Evolutie en Gods goedheid Deel 1: De mens is sterfelijk geschapen Deel 2: Evolutie, lijden en pijn Deel 3: De zondeval ——————————————————- In het tweede blog van deze serie