Niet alleen de Bijbel zelf, maar ook de historische wetenschap geeft goede redenen om de teksten over homoseksualiteit in Leviticus en Korinthe te zien tegen de achtergrond van