Christenen debatteren regelmatig over de vraag of een bepaald bijbels verhaal historisch / letterlijk gelezen moet worden of symbolisch / allegorisch. Veel discussies over de wonderen van Jezus,