over de vormgeving van kerkdiensten in de 21ste eeuw 1. Niet voor buitenstaanders 2. Het huis van God 3. Zuiver vals zingen 4. Willen we de psalmen echt