2e deel in een briefwisseling over de theologische en pastorale aspecten van homoseksualiteit.