“De uitkomst van modern sociaal-psychologisch onderzoek heeft dezelfde algemene strekking als wat de tekst uit 1 Timoteüs 2 zegt: vrouwen zijn in het algemeen makkelijker te beïnvloeden dan