In deze Frequently Asked Questions (FAQ) wordt kort ingegaan op de bekendste vragen en tegenwerpingen op de opvatting dat orthodoxe christenen homoseksuele relaties volledig kunnen aanvaarden. Voor een