In het RD besprak dhr. Vergunst mijn boek "Geschapen om te regeren". Hoewel ik nog niet eerder officieel heb gereageerd op recensies van mijn boeken, denk ik dat