Glashelder..? Paulus standpunt over de vrouw lijkt glashelder in zijn eerste brief aan Timotheüs: Een vrouw moet stil naar haar mannelijke onderwijzers luisteren, ze mag zelf geen onderwijs