Het heelal dat God schiep was volmaakt in zichzelf. Toen Hij de hemel en de aarde schiep kon Hij rusten op de 7e dag. De sterren bleven fonkelen