Op de 2e bladzijde van het Nieuwe Testament gebeurt iets prachtigs, heidenen uit het Oosten komen van ver om de Koning van de Joden te aanbidden. Het Evangelie