Verlos ons toch eindelijk van het kwaad!

Toen ik mijn dochter van 7 op bed legde, vertelde ze me dat ze het Onze Vader had geleerd in het Engels. “For Thine is the Kingdom, and the Power, and the Glory, Forever Amen” vond ze het mooist! In plaats van een ‘gewoon’ gebed besloten we om samen “The Lord’s Prayer” van Michael W. Smith te zingen. Daar zaten we samen, aan de rand van haar bed, begeleid door de mobiele telefoon. Mooi om als vader samen met je dochter te knielen en te zingen voor onze Vader.
Ze moest even inkomen, maar gelukkig waren er genoeg herhalingen voor haar om de tekst en de melodie te leren combineren. Ze zong dapper mee. Ook ik zong met inzet, en herinnerde me de talloze keren dat ik dit lied, jaren geleden, grijsgedraaid had in de auto.

Toen kwam het hoogtepunt van het lied, voorafgegaan door het intense gebed om verlossing van het kwaad: “And lead us not into temptation, but deliver us, but deliver us… from evil!” Het dubbele gebed om verlossing van het kwaad raakte me. Een gebed dat alle christenen dagelijks bezig houdt. We bidden het op onze knieën voor ons bed, of onderweg in de trein of op de fiets.

En ieder van ons denkt dan aan een ander kwaad.

Ik moest denken aan de studiedag over homoseksualiteit, komende vrijdag. Verschillende christenen denken dan aan een verschillend kwaad waar verlossing van nodig is. Waar de één bij bepaalde relaties aan het kwaad denkt, smeekt de ander juist dat het kwaad van afwijzing en uitsluiting wordt gestopt.
Anderen bidden voor verlossing van het kwaad van de islam, en weer andere voor verlossing van het kwaad van de xenofobie. Een gebed voor verlossing van Trump, of voor verlossing van het socialisme. Christenen die samen knielen voor dezelfde Vader, hetzelfde gebed uitspreken, maar toch iets anders op het oog hebben.

Wat weten wij van goed en van kwaad? Laten we daarom blijven bidden. Heer, verlost u ons! Dan kunnen we samen bidden. Niet meer voor onze eigen parochie en onze eigen standpunten, maar een gezamenlijk gebed om verlossing van het kwaad. Eenheid in de gezamenlijke verwachting dat God de rechtvaardige recher is. Hij zal het rechtmaken. Hij weet wat het kwaad is, en hij kan ons verlossen!
En laten wij dan ondertussen niet afwachten tot het zover is, maar elkaar opzoeken. Laten we elkaar liefhebben, ieder op zijn eigen manier. Geen strijd om het kwaad te beëindigen, maar een leven lang het goede proberen te doen, van elkaar leren, en elkaar opbouwen.

Vader, verlos ons van het kwaad! Verlos ons toch eindelijk van het kwaad!
Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid! Amen!

Reacties