Zonder de vrouw mist het ambt in de kerk kleur

Onderstaand artikel schreef Robert Plomp naar aanleiding van zijn boek Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders Nederlander met de Nederlanders, Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders

manvrouwkleurOp zondagmorgen loopt er in onze kerk een rij mannen in zwarte pakken naar voren. Daar moest ik aan denken toen ik de recensie van het boek Zonen & dochters profeteren las in het Reformatorisch Dagblad. Daarin wordt gesproken over een “rijke scheppingsordening voor man en vrouw”, en als die doorbroken lijkt te worden: “wat overblijft is een grijze gelijkheid van man en vrouw. Het wonder, het sprankelende van het onderscheid is weg”.

Exegese
Zelf hecht ik grote waarde aan de prioriteit van het begrijpen van de Bijbel. Wat in Genesis 1 en 2 staat heeft voorrang op ons eigen denken. Daarom vind ik het buitengewoon vreemd dat dr P.F. Bouter bij zijn onderscheid tussen man en vrouw zoveel nadruk legt op sprankeling, kleur, diepte en mysterie. Dat zijn geen thema’s die we in Genesis lezen. God schiep de mens naar Zijn beeld als man en vrouw. Hij schiep hen om te heersen. Dat meervoud, dat mannelijk en vrouwelijk zijn, komt telkens terug in verband met het beeld dragen en het heersen. De tekst zegt onomwonden dat Gods beeld enkel in man én vrouw samen weerspiegelt. Dit beeld dragen betekent dat zowel man als vrouw heersen in Zijn Naam. De schepping van de mens wordt in verband gebracht met twee taken: vermenigvuldiging en onderwerping. De dieren moeten onderworpen worden, de mens heerst. Deze twee taken worden niet verdeeld, beide man en vrouw worden verantwoordelijk gemaakt voor het vermenigvuldigen én het heersen.

Genesis 2
In Genesis 2 wordt dit vanuit een ander perspectief verteld. De vrouw wordt uit de zijde van de man geformeerd. Daarmee staat ze naast hem. God plaatst haar ook tegenover hem. De mens krijgt de opdracht de dieren een naam te geven, een teken van heersen over de dieren. Juist bij die taak ontdekt de mens dat hij alleen is, dat is niet goed, zegt God! Daarom schept God een hulp. Geen assistent, geen hulpje, uit de context waarin de vrouw geschapen wordt blijkt haar doel: de man krijgt een vrouw om samen mee te heersen. Man en vrouw staan naast elkaar, samen heersen zij als beelddragers van God over de schepping. Zij vullen elkaar aan.
De kleur en diepte zien wij juist in de mannelijke én vrouwelijk inbreng in dit stadhouderschap namens God. Door samen te werken wordt hun heerschappij diverser, genuanceerder, dieper, sprankelender. Als man en vrouw samen Gods beeld dragen, dan is het menselijk leiderschap completer dan als enkel man of vrouw heerst.

Zonde
Pas als de mens in zonde valt gaat het mis. Dan wil hij niet meer namens God heersen en pleegt dé machtsgreep. Dan gaat de sterkere de zwakkere overheersen: “Naar uw man zal uw begeerte uitgaan maar hij zal over u heersen.” De man probeert de vrouw het beeld van God te ontnemen. In de hele geschiedenis zal hij haar mishandelen, bezitten, en in sommige culturen zelfs nog lager dan een slaaf beschouwen. Juist dat gaat juist regelrecht tegen Gods scheppingswil in. Hij schiep hen naast elkaar, de zonde plaatst haar onder hem. Waar Gods beeld in Genesis 1 nog weerspiegelt wordt in man en vrouw, claimt de man dit beeld nu alleen. Helaas ook in de kerk. Dán pas verdwijnt de kleur uit het leven. Kinderen groeien op in gezinnen waar de man een marginale rol heeft. Kerken en overheden worden zonder vrouw bestuurd. Gods beeld wordt kapot gemaakt, de man heerst weer alleen, dat is niet goed, hoe kan hij zo alles benoemen?
God is geen man of vrouw. God is Geest (Joh 4:24). Christus is niet getrouwd omdat de Bijbel Hem als Bruidegom aanduidt. De Heilige Geest is geen dier omdat Hij zich openbaart in de gestalte van een duif. Zo is God ook geen man omdat Hij Vader genoemd wordt. God is géén man en géén vrouw. Laten we geen gesneden beeld maken van Hem!

Kleur
God heeft rijke bedoelingen met de schepping van man en vrouw. De rijke bedoeling is dat het ambt en het rentmeesterschap kleur en diversiteit krijgt. Als we alle menselijke taken enkel verdelen tussen man of vrouw, dan wordt alles eenzijdig. Geen meesters voor de klas, geen vrouwen in het bestuur, overal blinde vlekken. Ook uit de openbaring van de schepping weten we dat vrouwen dezelfde capaciteiten hebben als mannen. Hoewel man en vrouw hun specifieke eigenschappen hebben, geldt voor al die kenmerken dat die op eigen wijze bij alle facetten van het leven ingezet kunnen worden. Als wij vrouwen beletten het ambt te dragen, verstoppen wij de talenten die vrouwen gekregen hebben in de grond. Daarmee belemmeren we het Evangelie, daarmee frustreren wij capabele zusters. Dan maken we de Kerk bespottelijk voor de buitenwacht, niet vanwege Christus die gekruisigd is, maar vanwege immoreel handelen.

Evangelie
In de wereld lijdt de vrouw onder de heerschappij van de man. In het Evangelie is geen onderscheid tussen man en vrouw, net zoals er geen onderscheid is tussen slaaf en vrije. Dát is het mysterie van het Evangelie, dat in Christus de zondeval teniet gedaan wordt, en elk mens weer tot Gods doel mag komen door Zijn beeld te dragen. Daarom profeteren zonen & dochters en wordt de getuigenis van de vrouw door Christus herstelt. In Christus krijgt de wereld weer kleur. Ik hoop dat op zondagmorgen het ambt ook weer kleur krijgt. Dan gaat het niet om de kleur van het pak, maar om Gods complete beeld, weerspiegeld in de mensen die dit ambt dragen.

Lees het boek van dezelfde auteur: Nederlander met de Nederlanders, een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Nederlander met de Nederlanders, Een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders
Reacties